KuBet xổ số thống kê số đề gan

KuBet77 thống kê số đề gan

KuBet xổ số giải thích thế nào là số đề gan?

KuBet xổ số giải thích cho các bạn như sau: Số đề gan còn gọi là đề khan, đây là các con đề không ra trong một thời gian dài, chúng thuộc dạng lì lợm lâu ngày mãi không ra. Thường thì các số đề mà xác suất ra đều thì rất hay ra. Các con số lâu ra thì nó rất ít ra và phải thời gian dài mới xổ. Có thể hàng trăm ngày mới ra.

Nói cách khác thì số đề gan chính là giải đặc biệt cực đại có tần suất chu kỳ vượt quá tần số xuất hiện. Chính vì thế những ai muốn chơi số đề gan thì cần phải tìm hiểu cho kỹ và biết cách thống kê chính xác.

KuBet Xổ số đã theo dõi chính xác và xin thống kê 99 con đề gan gần đây nhất.

Kubet xổ số thống kê số đề gan

Dưới đây là bảng thống kê số đề gan của KuBet77 xổ số

Con số Lần về Ngày về gần nhất Số ngày chưa xổ Cực đại
00 79 11/05/2019 125 378
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 84 25/08/2019 19 296
Từ ngày 16/06/2000 đến ngày 09/04/2001
02 81 09/08/2019 35 608
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 74 21/04/2019 145 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 62 22/06/2019 83 483
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 79 20/07/2019 55 358
Từ ngày 27/07/2006 đến ngày 21/07/2007
06 80 30/04/2019 136 923
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 67 18/07/2019 57 465
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 76 28/07/2019 47 438
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 78 17/07/2019 58 434
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 84 08/04/2019 158 437
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 72 10/09/2019 3 454
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 61 19/05/2019 117 539
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 59 23/03/2018 539 522
Từ ngày 25/12/2011 đến ngày 31/05/2013
14 78 11/06/2019 94 412
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 80 18/12/2018 269 339
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 79 07/09/2019 6 514
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 86 12/09/2019 1 488
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 65 29/07/2019 46 602
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 64 15/05/2019 121 550
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 54 26/07/2019 49 644
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 70 30/11/2018 287 435
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 72 30/06/2019 75 483
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 69 07/08/2018 402 483
Từ ngày 12/12/2014 đến ngày 09/04/2016
24 80 20/03/2019 177 254
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 61 02/09/2019 11 545
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 62 07/08/2019 37 704
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 69 28/08/2018 381 486
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 55 08/05/2019 128 454
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 69 27/04/2019 139 385
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 64 07/05/2019 129 383
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 64 13/01/2019 243 588
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 85 04/08/2019 40 352
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 60 03/08/2019 41 551
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 78 29/06/2019 76 359
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 64 22/05/2019 114 508
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 88 16/05/2019 120 454
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 70 21/08/2019 23 490
Từ ngày 22/05/2005 đến ngày 25/09/2006
38 69 09/06/2019 96 475
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 87 07/10/2018 341 345
Từ ngày 04/10/2007 đến ngày 14/09/2008
40 52 10/08/2019 34 471
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 70 11/09/2019 2 485
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 60 06/05/2019 130 603
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 74 14/09/2019 0 384
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 70 30/01/2019 226 553
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 77 21/07/2019 54 436
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 59 29/05/2019 107 654
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 64 23/08/2019 21 392
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 70 06/08/2019 38 467
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 71 18/05/2019 118 611
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 63 03/05/2019 133 401
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 55 05/09/2019 8 434
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 69 09/05/2019 127 683
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 73 19/06/2019 86 707
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 72 03/09/2019 10 457
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 77 16/07/2019 59 582
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 83 01/08/2019 43 291
Từ ngày 15/04/2010 đến ngày 01/02/2011
57 71 30/07/2019 45 431
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 67 28/05/2019 108 526
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 72 12/08/2019 32 471
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 88 31/08/2019 13 398
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 60 24/07/2019 51 374
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 71 28/08/2019 16 789
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 67 26/08/2019 18 471
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 73 26/05/2019 110 422
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 83 20/08/2019 24 361
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 87 30/08/2019 14 444
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 66 05/06/2019 100 527
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 63 08/09/2019 5 820
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 53 09/11/2018 308 580
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 86 12/11/2018 305 286
Từ ngày 03/04/2013 đến ngày 15/01/2014
71 74 04/05/2019 132 510
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 63 24/03/2019 173 378
Từ ngày 10/01/2016 đến ngày 23/01/2017
73 84 29/08/2019 15 358
Từ ngày 23/09/2002 đến ngày 17/09/2003
74 62 16/08/2019 28 463
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 66 08/06/2019 97 541
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 61 11/08/2019 33 432
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 65 16/06/2019 89 476
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 73 02/07/2019 73 554
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 61 29/01/2019 227 713
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 66 16/02/2019 209 866
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 78 13/08/2019 31 852
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 87 13/09/2019 0 350
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 70 09/09/2019 4 344
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 81 04/09/2019 9 564
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 74 21/03/2019 176 329
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 67 21/06/2019 84 493
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 67 29/08/2018 380 455
Từ ngày 29/12/2000 đến ngày 30/03/2002
88 75 03/07/2019 72 455
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 70 12/07/2019 63 523
Từ ngày 07/10/2000 đến ngày 15/03/2002
90 65 31/07/2019 44 513
Từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002
91 85 05/08/2019 39 415
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 70 19/01/2019 237 361
Từ ngày 26/08/2003 đến ngày 22/08/2004
93 66 22/08/2019 22 860
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 78 27/07/2019 48 439
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 69 26/06/2019 79 482
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 73 20/09/2018 358 347
Từ ngày 11/08/2007 đến ngày 24/07/2008
97 74 01/09/2019 12 601
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 78 17/08/2019 27 496
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 80 18/04/2019 148 805
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Làm cách nào để dự đoán số đề gan có ra hay không?

KuBet xổ số sẽ có bài viết hướng dẫn cách bắt những con đề gan vào bài viết sau.

Chúc cả nhà may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.